Formularz rejestracyjny

Inauguracja Szkoły Misyjnej Kairos Polska

Termin: 2 października 2021 w godzinach 10:00 – 18:00

Adres:  Centrum Konferencyjnym Word of Life – Zgierz, ul. Łanowa 24/26.

 

Zapraszamy do rejestracji: