Kurs przygotowawczy

 • I ABC
 • II ABC
 • III A
 • IV B
 • V C
 • VI A
 • VII B
 • VIII C
 • IX A
 • X B
 • XI C
 • XII ABC
 • Zaliczenie kursu
Wykłady I - 6 marca 2021

Wszystkie grupy

Wykłady II - 13 marca 2021

Wszystkie grupy

Wykłady III - 20 marca 2021

Grupa A

Do wykładów Rogera Brind'a jest dołączona prezentacja widoczna z boku lub na dole w przypadku mniejszych wyświetlaczy (smartfon).

Wykłady IV - 27 marca 2021

Grupa B

Wykłady V - 10 kwietnia 2021

Grupa C

Program spotkania grupy C – sobota 10 kwietnia 2021 roku:
 • 10.00-10.05 Wprowadzenie – Marek Nalewajka
 • 10.05-10.30 Wykład pt. „Czy rzeczywiście studiujesz Słowo Boże?” – Czesław Bassara (Do wysłuchania nagranie wykładu pt. „Dlaczego powinniśmy studiować Biblię?” – Czesław Bassara)
 • 10.30-10.55 Wykład pt. „Czas taki, jak ten – Est. 4:14” – Krzysztof Gołębiowski (Do wysłuchania wykład pt. „Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej” – Prz 4:18”)
 • 10.55-11.25 Wprowadzenie do wykładu pt. „Czy możemy ufać Ewangeliom?” – Mark Swaim/tłum. Marek Nalewajka (Do wysłuchania wykład pt. „Co jest tak ważne w składaniu świadectwa o Jezusie” – Mark Swaim/tłum. Marek Nalewajka)
 • 11.25-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Krzysztof Gołębiowski
Wykłady V - 17 kwietnia 2021

Grupa A

Program spotkania grupy A – sobota 10 kwietnia 2021 roku:
 • 10.00-10.08 Wprowadzenie – Czesław Bassara
 • 10.08-10.33 Wykład pt. „Rozwijający się plan Boga 2” – Aleksander Marekwia (Do wysłuchania nagranie wykładu pt. „Samson – przygotowanie”
 • 10.33-10.58 Wykład pt. „Wiarygodność pierwszych rozdziałów Biblii” – Marek Nalewajka (z zachętą do wysłuchania wykładu pt. „I rzekł Bóg…”.
 • 110.58-11.23 Wykład pt. „Biblia – kompletna historia” i zajawka do prezentacji „G’ONLINE GŁOSY cz. 2, 3 i 4” – Jonasz Małkiewicz
 • 11.25-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Dariusz Laskowski

Aleksander Marekwia „Samson – przygotowanie”

 
Wykłady VII - 1 maja 2021

Grupa B

Program spotkania grupy B – sobota 1 maja 2021 roku:
 • 10.00-10.07 Wprowadzenie – Krzysztof Gołębiowski
 • 10.07-10.37 Wykład pt. „Ludzie, którzy spotkali Króla” (z zachętą do wysłuchania nagrania pt. „Co to znaczy spotkać prawdziwego Króla?”) – Czesław Bassara
 • 10.37-10.52 Prezentacja zestawów lekcji pt. „Czas z Biblią” – Marek Nalewajka
 • 110.52-11.22 Wykład pt. „Paś moje owce!” (z zachętą do wysłuchania wykładu pt. „Czy jesteś dobrym zarządcą łaski Bożej? – 1Pi 4:10”) – Krzysztof Gołębiowski
 • 11.22-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Czesław Bassara
Wykłady VIII - 8 maja 2021

Grupa C

Program spotkania grupy C – sobota 8 maja 2021 roku:
 • 10.00-10.05 Wprowadzenie – Dariusz Laskowski
 • 10.05-10.30 Wykład pt. „Jak studiować Biblię?” (z zachętą do wysłuchania nagrania pt. „Jak Bóg może używać pary małżeńskie w pracy misyjnej?”) – Czesław Bassara
 • 10.30-10.55 Wykład pt. „Bądź sługą, który wykłada należycie słowo Prawdy” (z zachętą do wysłuchania nagrań pt. „Metody interpretacji” i „Od stworzenia do odkupienia”) – Dariusz Laskowski
 • 10.55-11.25 Wykład pt. „Dlaczego wybraliśmy nazwę ‘Kairos’ dla naszej szkoły misyjnej?” – Valentin Hrihorciuc z Kairos Romania.
 • 11.25-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Czesław Bassara

Grupa A


Wykłady odbędą się 15 maja 2021

Grupa B


Wykłady odbędą się 29 maja 2021

Grupa C


Wykłady odbędą się 5 czerwca 2021

Wszystkie grupy


Wykłady odbędą się 12 czerwca 2021

Zaliczenie kursu przygotowawczego


  Wybierz swoją grupę:


  Samoocena

  I ABC - 6 marca 2021

  II ABC - 13 marca 2021

  III A - 20 marca 2021

  IV B - 27 marca 2021

  V C - 10 kwietnia 2021

  VI A - 17 kwietnia 2021

  VII B - 1 maja 2021

  VIII C - 8 maja 2021

  IX A - 15 maja 2021

  X B - 29 maja 2021

  XI C - 5 czerwca 2021

  XII ABC - 12 czerwca 2021

  Twój wynik - na 231 możliwych