Kurs przygotowawczy

 • I ABC
 • II ABC
 • III A
 • IV B
 • V C
 • VI A
 • VII B
 • VIII C
 • IX A
 • X B
 • XI C
 • XII ABC
 • Zaliczenie kursu
Wykłady I - 6 marca 2021

Wszystkie grupy

Program konferencji:
 • 10.00-10.05: Przywitanie uczestników konferencji i modlitwa – Jerzy Karzełek
 • 10.05-10.10: Przedstawienie programu konferencji – Adam Małkiewicz
 • 10.10-10.50: „Dlaczego, co i jak? Kairos Polska” – Czesław Bassara
 • 10.50-10.55: Zajawka do wykładu, który pojawi się w programie szkoły misyjnej Kairos Polska „Nie tylko dla Polaków” – Marek Nalewajka
 • 10.55-11.00: Zajawka do wykładu „Strategia misyjna – od punktu misyjnego do Zboru” – Dariusz Laskowski
 • 11.00-11.05: Zajawka do wykładu „Już czas byśmy zostali obudzeni ze snu” – Krzysztof Gołębiowski
 • 11.05-11.10: Zajawka do wykładu „Kościół w kulturze (nie)tolerancji” – Jonasz Małkiewicz
 • 11.10-11.15: Zajawka do wykładu „Znaczenie modlitwy w pracy misyjnej – Czesław Bassara
 • 11.15-11.20: Zajawka do wykładu „Mądre wykorzystanie literatury w głoszeniu Ewangelii” – Konrad Płudowski
 • 11.20-11.25: Zajawka do wykładu „Ewangelia – moc, która zmienia” – Michael Trzcionkowski
 • 11.25-11.30: Słowo zachęty i modlitwa – Adam Małkiewicz
Wykłady II - 13 marca 2021

Wszystkie grupy

Konferencja Emmaus z dnia 13 marca 2020 roku jest częścią programu kursu przygotowawczego szkoły misyjnej Kairos Polska
  • 18.00-18.05: Słowo zachęty i modlitwa – Czesław Bassara
  • 18.05-18.35: „Kursy Emmaus w rozpoczęciu pracy misyjnej” – Jim Fleming (tłum. Marek Nalewajka)
  • 18.35-18.40: „Chodźcie za mną!” (zajawka do wykładu na ten sam temat) – Krzysztof Gołębiowski
  • 18.40-18.45: „Podstawy głoszenia Ewangelii” (zajawka do wykładu na ten sam temat) – Dariusz Laskowski
  • 18.45-18.55: „Rola koordynatora zborowego Emmaus – Czesław Bassara
  • 18.55-19.00: „Mila 1 Emmaus” – Dariusz Laskowski
  • 19.00-19.05: „Mila 2 Emmaus” – Marek Nalewajka
  • 19.05-19.10: „Umierać dla siebie” – Krzysztof Gołębiowski
  • 19.10-19.15: „Jak studiować Biblię?” – Konrad Płudowski
  • 19.15-19.20: „Czego uczy Biblia?” – Tomasz Stańczak
  • 19.20-19.25: „Plany Emmaus Polska” – Czesław Bassara
  • 19.25-19.30: Modlitwa o rozwój „Emmaus Polska”
Wykłady III - 20 marca 2021

Grupa A

Do wykładów Rogera Brind'a jest dołączona prezentacja widoczna z boku lub na dole w przypadku mniejszych wyświetlaczy (smartfon).
 • 10.00 -10.05 Przywitanie i modlitwa – Czesław Bassara
 • 10.05 -10.50 Wykład: „Biblia jako Słowo Boże” – Roger Brind (tłum. Marek Nalewajka)
 • 10.50 -11.20 Wykład: „Rozwijający się plan Boga, część 1” – Aleksander Marekwia
 • 11.20 -11.26 Prezentacja: „G’ONLINE GŁOSY, część 1” (zajawka do prezentacji pod tym samym tytułem) – Jonasz Małkiewicz
 • 11.26 -11.30 Słowo zachęty i modlitwa na zakończenie - Czesław Bassara

Książkę "Biblia jako Słowo Boże" można nabyć w Księgarni Internetowej DK TEAM

Wykłady IV - 27 marca 2021

Grupa B

 • 10.00-10.05 Wprowadzenie – Dariusz Laskowski
 • 10.05-10.35 Wykład pt. „Biblia, co znajdę w niej dla siebie?” – Czesław Bassara (z zachętą do wysłuchania wykładu pt. „Znaczenie Słowa Bożego w pracy misyjnej”)
 • 10.35-10.40 Czas pytań od studentów
 • 10.40-11.10 Wykład pt. „Tożsamość ucznia Jezusa cz. 1″ – Krzysztof Gołębiowski
 • 11.00-11.15 Czas pytań od studentów
 • 11.15-11.25 Wprowadzenie do wykładu pt. „Wybieram cel ponad wygodę” – Jonasz Małkiewicz
 • 11.25-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Marek Nalewajka
Książkę „Biblia, co w niej znajdę dla siebie można nabyć w Księgarni Internetowej DKTEAM
Wykłady V - 10 kwietnia 2021

Grupa C

Program spotkania grupy C – sobota 10 kwietnia 2021 roku:
 • 10.00-10.05 Wprowadzenie – Marek Nalewajka
 • 10.05-10.30 Wykład pt. „Czy rzeczywiście studiujesz Słowo Boże?” – Czesław Bassara (Do wysłuchania nagranie wykładu pt. „Dlaczego powinniśmy studiować Biblię?” – Czesław Bassara)
 • 10.30-10.55 Wykład pt. „Czas taki, jak ten – Est. 4:14” – Krzysztof Gołębiowski (Do wysłuchania wykład pt. „Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej” – Prz 4:18”)
 • 10.55-11.25 Wprowadzenie do wykładu pt. „Czy możemy ufać Ewangeliom?” – Mark Swaim/tłum. Marek Nalewajka (Do wysłuchania wykład pt. „Co jest tak ważne w składaniu świadectwa o Jezusie” – Mark Swaim/tłum. Marek Nalewajka)
 • 11.25-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Krzysztof Gołębiowski
Książkę „Czy rzeczywiście studiujesz Słowo Boże?” można nabyć w Księgarni Internetowej DKTEAM
Wykłady VI - 17 kwietnia 2021

Grupa A

Program spotkania grupy A – sobota 10 kwietnia 2021 roku:
 • 10.00-10.08 Wprowadzenie – Czesław Bassara
 • 10.08-10.33 Wykład pt. „Rozwijający się plan Boga 2” – Aleksander Marekwia (Do wysłuchania nagranie wykładu pt. „Samson – przygotowanie”
 • 10.33-10.58 Wykład pt. „Wiarygodność pierwszych rozdziałów Biblii” – Marek Nalewajka (z zachętą do wysłuchania wykładu pt. „I rzekł Bóg…”.
 • 10.58-11.23 Wykład pt. „Biblia – kompletna historia” i zajawka do prezentacji „G’ONLINE GŁOSY cz. 2, 3 i 4” – Jonasz Małkiewicz
 • 11.25-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Dariusz Laskowski
Książkę „I rzekł Bóg…” można nabyć w Księgarni Internetowej KWCH
Wykłady VII - 1 maja 2021

Grupa B

Program spotkania grupy B – sobota 1 maja 2021 roku:
 • 10.00-10.07 Wprowadzenie – Krzysztof Gołębiowski
 • 10.07-10.37 Wykład pt. „Ludzie, którzy spotkali Króla” (z zachętą do wysłuchania nagrania pt. „Co to znaczy poznać Jezusa jako Króla?”) – Czesław Bassara
 • 10.37-10.52 Prezentacja zestawów lekcji pt. „Czas z Biblią” – Marek Nalewajka
 • 110.52-11.22 Wykład pt. „Paś moje owce!” (z zachętą do wysłuchania wykładu pt. „Czy jesteś dobrym zarządcą łaski Bożej? – 1Pi 4:10”) – Krzysztof Gołębiowski
 • 11.22-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Czesław Bassara
Zapraszamy też do wysłuchania wykładu brata Darka Laskowskiego na temat: „Poznaj Boży plan zbawienia”.

Książkę „Ludzie, którzy spotkali Króla” można nabyć w Księgarni Internetowej DKTEAM Materiały lekcji „Czas na Biblię” w postaci plików PDF można pobrać ze strony zboru KWCH BYTOM
Wykłady VIII - 8 maja 2021

Grupa C

Program spotkania grupy C – sobota 8 maja 2021 roku:
 • 10.00-10.05 Wprowadzenie – Dariusz Laskowski
 • 10.05-10.30 Wykład pt. „Jak studiować Biblię?” (z zachętą do wysłuchania nagrania pt. „Jak Bóg może używać pary małżeńskie w pracy misyjnej?”) – Czesław Bassara
 • 10.30-10.55 Wykład pt. „Bądź sługą, który wykłada należycie słowo Prawdy” (z zachętą do wysłuchania nagrań pt. „Metody interpretacji” oraz „Od stworzenia do odkupienia”) – Dariusz Laskowski
 • 10.55-11.25 Wykład pt. „Dlaczego wybraliśmy nazwę ‘Kairos’ dla naszej szkoły misyjnej?” – Valentin Hrihorciuc z Kairos Romania.
 • 11.25-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Czesław Bassara
Książkę „Jak studiować Biblię” można nabyć w Księgarni Internetowej DKTEAM
Wykłady IX - 15 maja 2021

Grupa A

Program spotkania grupy A – sobota 15 maja 2021 roku:
 • 10.00-10.08 Wprowadzenie – Czesław Bassara
 • 10.08-10.33 Wykład pt. „Jak pozyskiwać ludzi dla Chrystusa?” (z zachętą do wysłuchania nagrania pt. „SOS na ratunek zgubionym”) – Dariusz Laskowski
 • 10.33-10.43 Świadectwa z pola misyjnego – Dariusz Laskowski
 • 10.43-11.08 Wykład pt. „Dzieci jako pole misyjne” – Marek Nalewajka
 • 11.08-11.13 Zajawka pt. „Czego uczy Biblia na temat cierpienia chrześcijan? –Czesław Bassara (z zachętą do wysłuchania pełnego wykładu pt. „Czego uczy Biblia na temat cierpienia chrześcijan? – (Teologia cierpienia) – Andrew Worsop z Rumunii
 • 11.13-11.16 Zajawka pt. „Ewangelizacja młodego pokolenia XXI wieku” (z zachętą do wysłuchania pełnego wykładu pt. „Ewangelizacja młodego pokolenia XXI wieku”) – Jonasz Małkiewicz
 • 11.16-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Dariusz Laskowski
Wykłady X - 29 maja 2021

Grupa B

 • 10.00-10.05 Wprowadzenie – Krzysztof Gołębiowski
 • 10.05-10.30 Wykład pt. „Lekcje życia chrześcijańskiego” (z zachętą do wysłuchania nagrania pt. „Pewność i radość zbawienia”) – Czesław Bassara
 • 10.30-10.55 Wykład pt. „Jak prowadzić studium biblijne? (Zajawka do wykładu: „Najpierw rzeczy ziemskie, a potem niebieskie”) – Dariusz Laskowski
 • 10.55-11.20 Wykład pt. „Tożsamość ucznia Jezusa cz. 2” (z zachętą do wysłuchania wykładu pt. „Jom Kippur – Droga do Domu Ojca (Jn 14:6) – Krzysztof Gołębiowski
 • 11.25-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Czesław Bassara
Wykłady XI - 5 czerwca 2021

Grupa C

 • 10.00-10.05 Wprowadzenie i zajawka do wykładu pt. „Głoszenie Ewangelii (ex) świadkom Jehowy” – Krzysztof Gołębiowski
 • 10.05-10.30 Wykład pt. „Niepokojące trendy w ewangelizacji” (z zachętą do wysłuchania nagrania pt. „Czym Ewangelia nie jest?”) – Czesław Bassara
 • 10.30-10.55 Wykład pt. „Skuteczna ewangelia to biblijne zwiastowanie” (Zajawka do wykładu: „Mądre zwiastowanie to: Chrystus, łaska i moc krzyża”) – Dariusz Laskowski
 • 10.55-11.20 Wykład pt. „Ewangelia według Rzymu” – Marek Nalewajka (Link do pobrania książki o tym samym tytule w formacie PDF)
 • 11.25-11.30 Podsumowanie i modlitwa – Dariusz Laskowski
Wykłady XII - 12 czerwca 2021

Wszystkie grupy

 • 10.00-10.10 Wprowadzenie – Dariusz Laskowski
 • 10.10-10.30 Wykład pt. „Dobra Nowina dla wszystkich. List do Rzymian” – Czesław Bassara
 • 10.30-10.50 Wykład pt. „Czym różni się ‘Ewangelia o Królestwie’ w czterech ewangeliach od ‘Ewangelii łaski Bożej’ w nauce apostolskiej?” – Dariusz Laskowski
 • 10.50-11.10 Wykład pt. „Nakaz Misyjny – jak wielki jest dla Ciebie?” – Krzysztof Gołębiowski
 • 11.10-11.30 Wykład pt. „Serce i głowa – aktywacja” – Jonasz Małkiewicz
 • 11.30-11.50 Wykład pt. „O co prosić Pana żniwa?” – Marek Nalewajka
 • 11.50-12.00 Podsumowanie i modlitwa – Czesław Bassara

Zaliczenie kursu przygotowawczego


  Wybierz swoją grupę:


  Samoocena

  Sesja ZOOM - 3pkt i każdy wykład i prezentacja - 1pkt

  I ABC - 6 marca 2021 - Twoje punkty: - na 9 możliwych (ZOOM + 6 wykładów).
  II ABC - 13 marca 2021 - Twoje punkty: - na 5 możliwych (ZOOM + 2 wykłady)
  III A - 20 marca 2021 - Twoje punkty: - na 5 możliwych (ZOOM + 1 wykład + 1 prezentacja)
  IV B - 27 marca 2021 - Twoje punkty: - na 5 możliwych (ZOOM + 2 wykłady)
  V C - 10 kwietnia 2021 - Twoje punkty: - na 6 możliwych (ZOOM + 3 wykłady)
  VI A - 17 kwietnia 2021 - Twoje punkty: - na 8 możliwych (ZOOM + 5 wykładów)
  VII B - 1 maja 2021 - Twoje punkty: - na 6 możliwych (ZOOM + 3 wykłady)
  VIII C - 8 maja 2021 - Twoje punkty: - na 6 możliwych (ZOOM + 3 wykłady)
  IX A - 15 maja 2021 - Twoje punkty: - na 6 możliwych (ZOOM + 3 wykłady)
  X B - 29 maja 2021 - Twoje punkty: - na 6 możliwych (ZOOM + 3 wykłady)
  XI C - 5 czerwca 2021 - Twoje punkty: - na 6 możliwych (ZOOM + 3 wykłady)
  XII ABC - 12 czerwca 2021 - Twoje punkty: - na 4 możliwe (ZOOM)

  Twój wynik sumaryczny: - na 72 możliwe