Szkoła Misyjna Kairos

Powiedział im przy tym: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyśpieszył wyjście robotników na swoje żniwo.

(Łk 10:2)

Całe Pismo natchnione przez Boga jest pożyteczne do nauki, do przekonywania, do poprawy, do karcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boga był w pełni gotowy, wyposażony do każdego dobrego czynu (2Tm 3:16-17).

 Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym; bo to czyniąc, uratujesz samego siebie i tych, którzy cię słuchają (1Tm 4:16).

„abyście chodzili w sposób godny Pana, dla całkowitego przypodobania się Jemu, przynosząc owoce w każdym dobrym dziele i wzrastając w dogłębnym poznaniu Boga” – Kol 1:10.