Polityka prywatności

Szkoła Misyjna Kairos

Polityka prywatności

Szkoła Misyjna Kairos jest agendą Kościoła Wolnych Chrześcijan w RR i w ramach swojej działalności statutowej prowadzi Szkołę Misyjną Kairos z wykorzystaniem platformy internetowej https://kairos.edu.pl. Mając na uwadze bezpieczeństwa danych użytkowników oraz zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wprowadzamy politykę ochrony danych osobowych dostosowaną do tego rozporządzenia. Jej treść prezentujemy poniżej.

  1. Udostępnienie danych osobowych w platformie kairos.edu.pl i w korespondencji tradycyjnej jest dobrowolne. Pozostawiając swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie, oraz kontakt z nauczycielami i kadrą Szkoły Misyjnej Kairos. Treść korespondencji jest poufna. W dowolnym momencie jest możliwe usunięcie danych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kairos@kairos.edu.pl
  2. Administratorem danych jest Kościół Wolnych Chrześcijan w RP. Wymagamy tylko tych danych, które są konieczne do uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych i internetowych Szkoły Misyjnej Kairos.
  3. Student przesyłając swoje dane osobowe zgadza się na rejestrację konta użytkownika na platformie Szkoły Misyjnej Kairos – https://kairos.edu.pl/. Do rejestracji niezbędne są dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania. Jeżeli masz 16 lat i mniej musisz uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego.
  4. Każdy student ma nieograniczony dostęp do swoich danych, może je edytować i dowolnie uzupełniać.
  5. Podobnie jak wiele serwisów internetowych, korzystamy z „plików cookies” – więcej informacji o tych plikach znajdziesz tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Pliki cookies mogą być trwałe (pozostają na komputerze do momentu ich usunięcia) lub tymczasowe (działają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki). Odwiedzając nasza stronę, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili, usuwając umieszczone pliki cookie i wyłączając pliki cookie w swojej przeglądarce lub zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym.
  6. Wszystkie dane przechowywane są na serwerze, na którym zainstalowany jest skrypt WordPress wykorzystywany do prowadzenia zajęć online Szkoły Misyjnej Kairos. Dostęp do nich posiadają wyłączenie administratorzy platformy oraz nauczyciele w zakresie ograniczonym do swoich uczniów. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  7. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż to jest potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Studenta Szkoły Misyjnej Kairos.

Dane kontaktowe Kościoła Wolnych Chrześcijan:
Adres korespondencyjny:
Ul. Franciszkańska 19
40-708 Katowice

Adres e-mail do IOD:

iod@poczta.kwch.org

Regulamin Kościoła Wolnych Chrześcijan w RP dotyczący ochrony danych osobowych